Những bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

      Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ những năm gần đây đạt những bước phát triển tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hiệu quả hợp tác trong thời gian qua là nền tảng quan trọng đưa quan hệ hai nước ngày càng thực chất và mang tính chiến lược hơn.


07:05 11/5/2022
483

Tag:


BÌNH LUẬN