Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng

      Ngày 12/5, Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã diễn ra tại Hà Nội.


16:05 12/5/2022
495

Tag:


BÌNH LUẬN