CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để quét sạch chủ nghĩa cá nhân

      Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặc biệt coi trọng việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và coi đây là giải pháp “then chốt” để nâng cao đạo đức cách mạng, nhằm quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND.


08:05 13/5/2022
223

Tag:


BÌNH LUẬN