Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân trên môi trường điện tử

      Ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân” (Dự án).


08:05 13/5/2022
133

Tag:


BÌNH LUẬN