Dấu mốc mới trong sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp

      Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hy Lạp và vui mừng trước những bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hy Lạp.


10:05 17/5/2022
433

Tag:


BÌNH LUẬN