Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm triển khai chương trình chuyển đổi số trong Công an nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 giữa Phòng Hành chính tổng hợp - Trường Cao đẳng ANND I và Văn phòng Học viện ANND”

      Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện An ninh nhân dân (ANND) và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I, chiều 24/5/2022 Trường Cao đẳng ANND I tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm triển khai chương trình chuyển đổi số trong Công an nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.


10:05 27/5/2022
1768

Tag:


BÌNH LUẬN