Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022

      Chiều 01/6/2022, Học viện An ninh nhân dân tổ chức công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cho cán bộ, giảng viên thuộc Học viện.


17:06 01/6/2022
2852BÌNH LUẬN