Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân tổ chức chương trình thiện nguyện “Nắng ấm Mường Khương” tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

      Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nối dài truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lan toả giá trị tốt đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, người cán bộ giảng viên Học viện An ninh nhân dân nói riêng, ngày 04/6/2022, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao - Học viện An ninh nhân dân tổ chức chương trình thiện nguyện “Nắng ấm Mường Khương”, tại địa bàn xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.


20:06 05/6/2022
1101BÌNH LUẬN