Freedom House lại xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam

      Ngày 2/6 vừa qua, tổ chức Freedom House tung ra cái gọi là “Báo cáo bảo vệ nền dân chủ khi sống lưu vong”. Nội dung của báo cáo có nhiều thông tin bịa đặt, sai trái về tình hình thực tế tại Việt Nam.


09:06 06/6/2022
592

Tag:


BÌNH LUẬN