Tưởng niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

      Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.


09:06 06/6/2022
451

Tag:


BÌNH LUẬN