Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

      Ngày 5/6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương (TƯ) chủ trì, phối hợp với Chính phủ cùng sự tham gia của TP Hồ Chí Minh, tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư với chủ đề: “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”...


10:06 06/6/2022
537

Tag:


BÌNH LUẬN