“Việt Nam - Ngọn cờ đầu của ASEAN”

      Việt Nam không chỉ là một trong những ngọn cờ đầu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà còn thực sự chứng tỏ vai trò lãnh đạo của mình, trở thành người chơi trung tâm trong các vấn đề khu vực và là “chìa khoá” cho các vấn đề đó.


11:06 06/6/2022
516

Tag:


BÌNH LUẬN