Tuần này, Quốc hội chất vấn 4 thành viên Chính phủ

      Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ dành 2,5 ngày để chất vấn 4 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.


11:06 06/6/2022
373

Tag:


BÌNH LUẬN