Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Mozambique

      Chiều 6/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm cấp cao với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi bằng hình thức trực tuyến.


14:06 07/6/2022
407

Tag:


BÌNH LUẬN