Bộ Công an Việt Nam bàn giao đối tượng bị yêu cầu dẫn độ cho Bộ Nội vụ Liên bang Nga

      Thực hiện quy định Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga năm 1998, ngày 03/6/2022, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thuộc Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bàn giao đối tượng Dmitriy Viktorovich Serebryakov bị yêu cầu dẫn độ cho Bộ Nội vụ Liên bang Nga theo Quyết định giải quyết yêu cầu dẫn độ để đảm bảo công tác thi hành án số 01/2020/DĐHS-DĐ ngày 02/3/2020 và Quyết định thi hành Quyết định dẫn độ số 01/2020/QĐ-CA ngày 03/4/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An.


14:06 07/6/2022
46

Tag:


BÌNH LUẬN