Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng và soạn thảo văn bản năm 2022

      Sáng 08/6/2022, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng và soạn thảo văn bản năm 2022 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trang bị những kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ hành chính văn phòng và soạn thảo văn bản cho cán bộ, giảng viên và công nhân viên Học viện.


22:06 08/6/2022
802BÌNH LUẬN