Hôm nay, ngày 9-6, Quốc hội chất vấn về lĩnh vực ngân hàng và giao thông vận tải

      Hôm nay, ngày 9-6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Ngân hàng và giao thông vận tải.


08:06 09/6/2022
301

Tag:


BÌNH LUẬN