Tuyển sinh đại học năm 2022: Nhiều điểm mới có lợi hơn cho thí sinh

      Quy chế tuyển sinh có điều chỉnh một số nội dung nhằm khắc phục những khó khăn và bất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và các cơ sở đào tạo, hoàn thiện chính sách về tuyển sinh, bảo đảm khách quan, công bằng giữa các thí sinh và công bằng giữa các cơ sở đào tạo, cũng như tạo sự minh bạch và đồng thuận trong xã hội.


10:06 10/6/2022
767

Tag:


BÌNH LUẬN