Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng luôn được đảm bảo ở Việt Nam

      Những luận điệu cho rằng những chính sách tôn giáo của Việt Nam không phù hợp với luật pháp quốc tế là vô căn cứ. Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân; nỗ lực bảo đảm cho các tôn giáo được hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật.


14:06 15/6/2022
1669

Tag:


BÌNH LUẬN