Khơi dậy ý thức vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào

      Ngày 13/6, tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.


14:06 15/6/2022
360

Tag:


BÌNH LUẬN