Quốc hội thông qua Luật Cảnh sát Cơ động với 9 nhiệm vụ và 7 quyền hạn

      Cảnh sát cơ động (CSCĐ) có quyền sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; được quyền mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên tàu bay dân sự để làm nhiệm vụ.


15:06 15/6/2022
40

Tag:


BÌNH LUẬN