Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 17/6/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an chức vụ Phó Giám đốc Học viện ANND đối với Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Học viện ANND.


13:06 18/6/2022
7609BÌNH LUẬN