Tuổi trẻ Học viện An ninh nhân dân tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển

      Chiều 20/6/2022, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện ANND lần thứ 29, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã diễn ra phiên trọng thể Thứ hai.


10:06 22/6/2022
1175

Tag:


BÌNH LUẬN