Không thể phủ nhận tính đảng trong nền báo chí cách mạng

      Nhiều học giả tư sản cho rằng, muốn có tự do báo chí, tự do ngôn luận thì không những phải cho báo chí tư nhân hoạt động, mà không để báo chí bị chi phối, ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.


10:06 22/6/2022
1739BÌNH LUẬN