THÔNG BÁO Về việc tổ chức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp THPT, năm 2022

      Học viện An ninh nhân dân thông báo về việc tổ chức Kỳ thi như sau:


23:07 06/7/2022
6655BÌNH LUẬN