Thông báo về kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 vào Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới của Học viện ANND năm 2022

      Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân thông báo với nội dung như sau:


11:07 08/7/2022
6558BÌNH LUẬN