Tổ chức chu đáo Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu

      Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các đơn vị chức năng căn cứ kế hoạch của Bộ để chủ động thực hiện các nội dung công việc được phân công bảo đảm khoa học, chặt chẽ; việc tổ chức hội nghị phải chu đáo, thiết thực, an toàn.


09:07 13/7/2022
349

Tag:


BÌNH LUẬN