Bản lĩnh của lực lượng An ninh nhân dân trong thời kỳ 4.0

      Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, lực lượng An ninh nhân dân luôn là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống phản cách mạng, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bởi vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ an ninh trên các mặt trận cũng phải tinh thông về nghiệp vụ, có năng lực toàn diện, tư duy chiến lược, chiến thuật sắc sảo, tác phong chuyên nghiệp và làm chủ được trang thiết bị.


10:07 13/7/2022
426

Tag:


BÌNH LUẬN