Gần 9.000 học sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

      Sáng 17/7/2022, gần 9.000 thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022. Thí sinh làm bài thi chính thức trong thời gian 180 phút. Đây là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá để lấy kết quả tuyển sinh vào các trường CAND.


08:07 18/7/2022
1440BÌNH LUẬN