Giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

      Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12- NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.


10:08 11/8/2022
1881

Tag:


BÌNH LUẬN