Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào

      Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.


10:08 11/8/2022
629BÌNH LUẬN