Chuyển giao công nghệ, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm

      Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Tập đoàn Boeing và cá nhân ông Nguyễn Vũ Michael phát huy vai trò là cầu nối để Bộ Công an tiếp cận các trang, thiết bị, công nghệ hiện đại phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và cứu hộ, cứu nạn...


09:08 12/8/2022
606

Tag:


BÌNH LUẬN