Đưa dịch vụ công trực tuyến về tận thôn, làng

      Thời đại công nghệ số, trải nghiệm trên môi trường số, thật dễ dàng khi ngồi bất cứ đâu,bất kể thời gian nào, người dân, doanh nghiệp cũng có thể vào địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn để truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Từ đó, người dung được cập nhật liên tục các thông tin, giới thiệu các thủ tục hành chính, tra cứu Dịch vụ công trực tuyến cho đến Thống kê số liệu dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an.


09:08 18/8/2022
95

Tag:


BÌNH LUẬN