Nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác ASEAN - Nga

      Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga, mong muốn Nga đóng góp trách nhiệm và hiệu quả ngày càng lớn trong các nỗ lực đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin tại các cơ chế do ASEAN chủ trì.


09:08 23/8/2022
97

Tag:


BÌNH LUẬN