Công đoàn Học viện An ninh nhân dân tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi về pháp luật và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

      Chào mừng 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND); 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 25-26/8/2022 Công đoàn Học viện An ninh nhân dân (ANND) tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi về pháp luật và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Công đoàn CAND tổ chức.


13:08 30/8/2022
410

Tag:


BÌNH LUẬN