Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 8/2022

      Trong tháng 8, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Đồng thời, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung cơ sở pháp lý trong nhiều lĩnh vực công tác quan trọng như: mẫu hộ chiếu, giấy thông hành; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; quy tắc ứng xử của Công an nhân dân...


14:08 30/8/2022
106

Tag:


BÌNH LUẬN