Bộ Công an tổ chức Chương trình nói chuyện với lưu học viên, sinh viên Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

      Ngày 31/8/2022, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Cục Đào tạo – Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Chương trình nói chuyện với lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an nhân dân nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.


08:09 02/9/2022
204BÌNH LUẬN