Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thi với chủ đề “Họa sĩ đêm trăng” nhân dịp Tết Trung thu năm 2022

      Ngày 7/9/2022, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (ANND), Hội Phụ nữ Học viện phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện và Công đoàn Học viện tổ chức Hội thi với chủ đề “Họa sĩ đêm trăng” cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện nhân dịp Tết Trung thu.


15:09 09/9/2022
621BÌNH LUẬN