Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 - 2021 và triển khai công tác năm học 2022 - 2023

      Sáng 09/9/2022, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và triển khai công tác năm học 2022 - 2023.


14:09 14/9/2022
748BÌNH LUẬN