Khoa Chuyên ngành An ninh xã hội tổ chức học tập, tham quan thực tế cho học viên Khóa D51 và lưu học viên Lào Khoá D36 thuộc Khoa tại tỉnh Hà Nam

      Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Khoa An ninh xã hội đã tổ chức cho học viên Khóa D51 và lưu học viên Lào Khoá D36 chuyên ngành an ninh xã hội đi học tập, tham quan thực tế tại tỉnh Hà Nam.


07:09 13/9/2022
1120BÌNH LUẬN