Bộ Công an lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

      Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.


10:09 19/9/2022
868

Tag:


BÌNH LUẬN