Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương giảng bài tại Học viện An ninh nhân dân

      Ngày 15/9/2022, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Nội chính Trung ương giảng bài tại lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương tại Học viện An ninh nhân dân (ANND) với chuyên đề “Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay”.


12:09 21/9/2022
1284BÌNH LUẬN