Tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 và phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023

      Ngày 06/10/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức buổi Lễ Tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 và phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023. Thiếu tướng, PGS.TS Trần Anh Vũ - Phó Giám đốc Học viện tới dự và chủ trì buổi Lễ.


15:10 09/10/2022
766BÌNH LUẬN