Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân”

      Chiều ngày 10/10/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện ANND”. Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết - Phó Giám đốc Học viện đến dự và chủ trì Hội thảo.


20:10 11/10/2022
593BÌNH LUẬN