Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2022 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

      Căn cứ kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân năm 2022; trên cơ sở thẩm định của Cục Đào tạo - Bộ Công an tại Công văn số 3470/X02-P2 ngày 12/10/2022 và Công văn số 3544/X02-P2 ngày 14/10/2022, Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2022 như sau


22:10 15/10/2022
1675



BÌNH LUẬN