Tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác quản trị An ninh phi truyền thống khu vực ASEAN

        Quản trị An ninh phi truyền thống (ANPTT) trong khu vực ASEAN là vấn đề rất lớn, cả về lí luận và thực tiễn, giúp xác định chúng ta đang đứng ở đâu, mục tiêu của chúng ta là gì, quản trị quốc gia như thế nào? ANPTT mang tính xuyên quốc gia, không trừ một quốc gia nào; mang tính phi Chính phủ; chồng lấn giữa an ninh truyền thống, ANPTT, vấn đề này còn mang tính toàn cầu, do đó, diễn đàn cần làm rõ mối quan hệ giữa an ninh truyền thống và ANPTT...


10:10 18/10/2022
895

Tag:


BÌNH LUẬN