Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ “Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước” tại Công an tỉnh Trà Vinh

      Thực hiện Kế hoạch số 2583/KH-T01-NV4 ngày 11/5/2022 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (ANND) về mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022, ngày 17/10/2022, Học viện ANND đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ “Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước”.


16:10 18/10/2022
519BÌNH LUẬN