Đảng uỷ Học viện An ninh nhân dân tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá I, năm học 2022 - 2023

      Thực hiện Kế hoạch số 499-KH/ĐU, ngày 13/9/2022 của Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân (ANND) về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm học 2022 - 2023, ngày 11/11, Đảng ủy Học viện ANND tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I, năm học 2022 - 2023.


23:11 14/11/2022
1803BÌNH LUẬN