Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho chỉ huy cấp Đội và tương đương khối An ninh Khóa 1 mở tại Công an thành phố Hà Nội năm 2022

      Ngày 14/11/2022, tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với CATP Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho chỉ huy cấp Đội và tương đương Khóa 1 mở tại CATP Hà Nội năm 2022.


10:11 18/11/2022
1100BÌNH LUẬN