Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước” tại Công an tỉnh Nam Định

      Thực hiện Quyết định số 7712/QĐ-T01-NV4 ngày 15/11/2022 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân về mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước” tại Công an tỉnh Nam Định, ngày 22/11/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước”.


09:11 24/11/2022
1137BÌNH LUẬN